PRAHA ZADARMO

Praha je rušná metropole, která nabízí téměř neomezené množství zajímavých atrakcí, mist a akcí. Ty nejpamátnější zážitky v Praze vás naštěstí nebudou stát vůbec nic. Co tedy dělat v Praze zadarmo? Sestavili jsme seznam věcí a mist v Praze, která jsou otevřená pro veřejnost a zdarma. Přehled ukazuje, že i pro Prahu platí přísloví: “Ty nejlepší věci v životě jsou zadarmo”.

NÁPLAVKA
Rašínovo nábřeží je v současné době nejatraktivnější a společensky nejživější prostor břehů řeky v centrální části Prahy. Návštěvníkům se zde naskýtá překrásný výhled na panorama Hradčan, které je tak často vyhledáváno turisty. Nově jsou přístupné originálně zrekonstruované kobky ve zdi náplavky, v nichž se nacházejí obchody, kavárny či bary.

VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA
Valdštejnská zahrada vedle stanice metra Malostranská je druhou největší zahradou v centru Prahy.  Jejím dominantním prvkem je Sala terrena, působivá stavba zdobená freskami zobrazující trojské války obklopená z jedné strany umělou krápníkovou jeskyní zvanou grotta. Jedinečnou atmosféru zahrady dotváří bronzové sochy řeckých bohů, zahradní jezírko s mramorovou fontánou, voliéra, pávi a okrasné ryby. Valdštejnská zahrada je otevřená  každý den od června do října od 7.30 do 17.30. 

VYŠEHRAD
Vyšehrad je oblíbeným místem procházek nabízejících úchvatné výhledy na Prahu a řadu významných památek. Dějiny Vyšehradu jsou úzce spjaty s vývojem pražských měst a historií českého národa. Mohutná skála, rýsující se vysoko nad řekou Vltavou, lákala k osídlení již v nejstarších dobách a stala se předmětem mnoha pověstí. První spolehlivé doklady o existenci vyšehradského hradiště však máme až z poloviny 10. století, kdy zde byly raženy denáry knížete Boleslava II. Od té doby Vyšehrad několikrát změnil svou funkci a podobu. Byl královským hradem, krátkou chvíli dokonce panovnickým sídlem. Stal se městem a později barokní pevností, jejíž podobu si udržel dodnes. Koncem 19. století získal úlohu národního symbolu a pohřebiště českých velikánů.

NOVÝ SVĚT
Nový Svět je pozoruhodné místo, které si do dnešní doby uchovalo charakter malé vesničky uprostřed velkoměsta. Malebné domy tohoto pražského zákoutí působivě kontrastují s monumentalitou okolních barokních paláců a připomínají skromný způsob života běžných obyvatel hradního předpolí. Nevelká čtvrť byla založena v polovině 14. století a byla začleněna do gotických hradeb Hradčan. V minulosti ji dvakrát zničil požár (1420 a 1541), takže svou dnešní podobu získala až v 17. a 18. století, jak dosvědčují pozoruhodná barokní průčelí jednotlivých domů.

PRAŽSKÉ PARKY
Návštěva alespoň jednoho parku v Praze je nutností. Praha je 13.nejzelenějším městem na světě a pyšní se velkým množstvím zelených ploch.  Pokud chcete mít pocit, že nejste ve městě, zamiřte do Stromovky. Pro nádherné výhledy se vydejte do Riegrových, Petřínských a Letenských sadů, parku Kampa nebo Parukářky, která je vzdálena od našeho hostelu 10 minut pěšky.

LENNONOVA ZEĎ
Lennonova zeď zdobená malbami, krátkými básněmi a texty písní od Beatles leží nedaleko řeky Čertovky u Maltézské zahrady na Velkopřevorském náměstí. V současné době je zeď vnímána jako symbol svobodných ideálů, míru a lásky. Další místa, která stojí za pozornost a čas, jsou Loreta, park Kampa, Vrtbovská zahrada, Letenské a Chotkovy sady. Nejužší ulička v Praze s nainstalovanými semafory mezi dvěma domy v ulici U Lužického semináře na Malé straně je oblíbenou atrakcí místních dětí i návštěvníků Prahy.

DOMOVNÍ ZNAMENÍ MALÉ STRANY
246 zachovalých pražských domovních znamení skrývá 400 let života Prahy a jejích obyvatel. Vydejte se po stopách příběhů dvou slunců, tří housliček nebo modrého orla a dalších. Patnáct domovních znamení Malé Strany vás pozve do života mistrů, kteří vyráběli nástroje pro hudebníky loretánského kostela, ke třem králům ze kterých se stali tři mušketýři a dozvíte se kolik malostranských domů nese symbol orla, lva nebo růže.

ÚŽASNÉ VÝHLEDY NA MĚSTO
Není pochyb o tom, že nejkrásnější pohled na město je shora.  Ohromující panoramatické výhledy v Praze se nabízejí na Vítkově, kam se dostanete od nás pěšky za 5 minut, Vyšehradě, Hradčanském náměstí vedle pražského hradu, Petříně, v Letenských a Riegrových sadech.

ANEŽSKÝ KLÁŠTER
Klášter Na Františku, mimořádně historicky cenný klášterní komplex, jedna z nejstarších gotických staveb Prahy, nese jméno své zakladatelky, přemyslovské princezny sv. Anežky České.
Stal se místem královské korunovace i svědkem královských pohřbů, místem posledního odpočinku sv. Anežky České.
V klášterních zahradách jsou instalovány téměř dvě desítky sochařských děl současných českých autorů. Výjimkou je pouze významné dílo Františka Bílka, jedna z prvních sochařových realizací s názvem Golgota (1892).

KOSTELY A PRAŽSKÉ JEZULÁTKO
V Praze je množství úchvatných kostelů, katedrál a kaplí. Návštěvníci mohou zažít jejich okouzlující pokojnou atmosféru a prohlédnout si historicky cenné interiéry úplně zdarma. Kostel Panny Marie Vítězné na Malé straně je domovem Pražského Jezulátka, přes 400 let stará dřevěná soška zobrazující Ježíše Krista v útlém dětství držící říšské jablko završené křížem. Věhlasné Pražské Jezulátko láká věřící z celého světa a připomíná Boží vtělení, duchovního dětství a důstojnost Kristova i našeho vlastního lidství.
Světoznámá soška Pražského Ježíška v kostele, zasvěceném Panně Marii Vítězné a svatému Antonínovi Paduánskému, je každoročně cílem statisíců věřících z Čech i z celého světa. Kostel je zároveň kulturní a uměleckou památkou světového významu.